Hållbarhet för
en bättre planet

Hållbarhet är en viktig fråga för oss. Vi jobbar ständigt med att minska vårt klimatavtryck för att bidra till en mer hållbar planet.

Ett av våra uttalade mål är att minska antalet transporter. Det gör vi idag genom att samordna alla leveranser med regelbunden hygienservice. Vi använder också ett smart servicesystem som optimerar resvägar.

Alla våra kaffemaskiner är tillverkade i ISO-certifierade fabriker, och självklart kan vi erbjuda klimatmärkt kaffe!

Har ni specifika krav på hållbarhet? Hör av dig till oss, så hittar vi en lösning som passar er!

Vad betyder de ekologiska märkningarna?

Kaffe är en av de grödor som besprutas mest, och därför gör det stor skillnad när du väljer ett ekologiskt odlat kaffe. Det finns flera olika märkningar, som värderar olika kriterier. Det här är de viktigaste:

EU-märkning

EU-lövet får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och alltså uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Produkterna måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser och dessutom uppfylla strikta villkor för återstående 5 %. En ingrediens får inte förekomma som både ekologisk och icke-ekologisk.

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Rainforest Alliance

När en odling blir Rainforest Alliance-certifierad betyder det att den bevarar den biologiska mångfalden och drivs på ett sätt som skyddar jordar och vattendrag. En certifierad odling tillvaratar också intressena hos de anställda och deras familjer samt hos de lokala samhällena. De lär sig dessutom att arbeta mer effektivt, samtidigt som de får tillgång till nya växande marknader för certifierade varor.

KRAV

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad och bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och hälsa samt till bättre arbetsvillkor.

FAQ – skillnaden mellan ekologiskt och oekologiskt kaffe

Hur mycket kemiska bekämpningsmedel används inom den oekologiska kaffeodlingen? Hur påverkar ditt val av kaffe naturen, djuren och de människor som odlar ditt kaffe? Och kan man lita på miljömärkningarna på kaffepaketen? Här reds det ut frågetecken kring ekologisk- och oekologisk kaffeproduktion.

Så jobbar våra leverantörer med hållbarhet

Lavazza

Lavazza har alltid satt människor i centrum av sin värld, från kaffeproducenter till anställda och konsumenter. Därför strävar vi efter att dagligen främja och tillämpa våra principer och involvera koncernens alla intressenter.
För att göra detta är lagarbete väsentligt eftersom hållbar utveckling är ett gemensamt ansvar.

Exempel på några av våra certifierade alternativ:

 • Tierra Bio Organic (bryggkaffe/espresso, hela bönor)
 • Tierra Bio Organic (bryggkaffe)
 • Alteco Filter (bryggkaffe, hela bönor)
 • Alteco Filter (bryggkaffe)
 • Alteco Espresso (hela bönor)
 • Alteco Decaf Espresso (hela bönor)

Zoegas

Hållbarhet är ett brett och ibland lite svårdefinierat begrepp. För oss på Zoégas handlar det om en hållbarhet som inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom hela kaffekedjan – från odlarnas villkor och arbete, till produktionen i Helsingborg. Changing Coffee uttrycker vår ambition att genom goda exempel förändra kaffeindustrin till det bättre.

Exempel på några av våra certifierade alternativ:

 • Pasion Colombia, bryggkaffe
 • Presso, presskaffe
 • Estanzia, bryggkaffe
 • Forza: bryggkaffe, hela bönor
 • Hazienda: bryggkaffe, hela bönor
 • Kahawa – Mästarens Blandning, bryggkaffe
 • Maria Zoéga Skånerost, bryggkaffe
 • Z Range: Skånerost, Blue Java, Dark Temptation, Intenzo, Mezzo
 • Mellanrost: Stockholm, Västkust, Fikastund

Löfbergs

Vårt hållbarhetsarbete spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp. Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut i olika delar av kedjan. Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter. Det är också de områden vi prioriterar högst, även om vi naturligtvis gör mycket på andra områden också.

Exempel på några av våra certifierade alternativ:

 • Next Generation: Equality Lovers, Brazil, Organic dark roast, Rwanda, Organic medium roast
 • Fair Fresh Instant Coffee, snabbkaffe
 • Colombia Brazil: bryggkaffe, hela bönor

K.W.Karlbergs Kafferosteri

Vi är stolta över att vara Sveriges första KRAV-Certifierade kafferosteri. Under tidigt 90-tal lanserade Karlbergs rosteri ett Ekologiskt, KRAV märkt kaffe ifrån Sydamerika. Idag är över två tredjedelar av vår produktion ekologisk och vi har certifieringar ifrån KRAV, Rainforest-Alliance och Fairtrade. Vi vill fortsätta driva utvecklingen framåt med bättre miljö, bättre arbetsförhållanden, skälig ersättning för odlare och ett ”godare” kaffe som mål.

Exempel på några av våra certifierade alternativ:

 • Aroma Ekologiskt
 • Aroma Ekologiskt Fairtrade
 • Espresso Western Ghats